Dansk

Svenska
English

Referenser

 

Våra kunder finns inom flera olika branscher;

Reglerteknikfabriker, vindkraftsindustrin, kraftverksindustrin, offshoresektorn, processindustrin, fiskeindustrin, lantbruksmaskinbranschen, reningsverk, cementindustrin, maskinindustrin m.m.

JKP Produktion ApS  .  Ole Rømersvej 27  .  DK-6100 Haderslev  .  Telefon +45 74 53 38 70  .  Fax  +45 74 53 38 72  .  E-mail jkp@jkp-produktion.dk